Samen gaan voor wat echt telt !


Contact en
bereikbaarheid


Bezoek
Untitled Document

Naast deze basiszorg in onze voorziening beschikken we over een uitgebreid team van kinesitherapeuten en ergotherapeuten die aangepaste begeleidingsvormen uitwerken in functie van de aanwezige bewoners. Begeleiding in activiteiten van het dagelijks leven (ADL, PDL), revaliderende activiteiten, kookactiviteiten, relaxatiesessies, ontspannende baden met beginnende tot ernstige dementie,...

We besteden ook voldoende aandacht aan familie van dementerende bewoners door samen te werken met o.a. Praatcafé dementie.