Samen gaan voor wat echt telt !


Contact en
bereikbaarheid


Bezoek
Untitled Document

Elke bewoner heeft zijn eigen levensverhaal dat verbonden is met zoveel mensen rondom hem.

Hierbij is de familieband één van de meest beklijvende verbindingen. Familie is voor ons een grote bron van inspiratie en informatie: zij kennen de levensgeschiedenis van de bewoner, weten zijn voorkeuren en kunnen emoties inschatten.

Familie zien we dan ook als een partner in de zorg aan onze kwetsbare bewoners. We willen hen ook beZORGd ontmoeten bij hun vragen en gevoelens rond het (zorg-) proces.

We zijn zeer dankbaar voor alle aanvullende ondersteuning die familie biedt bij de zorg of animatie.

BEZOEK is altijd (onaangekondigd) WELKOM.

Voor meer info zie onze folder