Samen gaan voor wat echt telt !


Contact en
bereikbaarheid


Bezoek
Untitled Document

Ons centrum kortverblijf biedt de bejaarden en hun familie de mogelijkheid om een tijdelijke situatie op te vangen waarin :

  • het verblijf in een ziekenhuis niet langer noodzakelijk is, maar een terugkeer naar huis nog niet kan om fysische, psychische of andere oorzaken (revaliderend kortverblijf);
  • de zorg even kan overgenomen worden zodat de verzorgende familie wat op adem kan komen;
  • de dag- of nachtopvang een ondersteuning is van de thuisverzorgers die overdag of 's nachts niet ter beschikking kunnen staan van de bejaarde.

Alle bejaarden die in het centrum kortverblijf verblijven, genieten dezelfde dienst- en zorgverstrekking zoals die aangeboden wordt aan de permanente bewoners. Een kortverblijf kan maximaal 60 dagen aaneensluitend of 90 dagen per kalenderjaar duren. Slechts in uitzonderlijke situaties mag hiervan afgeweken worden. De meeste mutualiteiten komen tussen in de kosten van deze opname