Samen gaan voor wat echt telt !


Contact en
bereikbaarheid


Bezoek
Untitled Document

Naast de palliatieve werking in Home Vrijzicht kan men ook steeds beroep doen op het palliatief Netwerk (Westhoek-Oostende) die de nodige zorgen kunnen toedienen in Home Vrijzicht.

Met hun deskundigheid ondersteunen ze onze medewerkers om gespecialiseerde zorg te bieden.

Soms gebeurt het dat in de laatste levensfase een pijnpomp moet geplaatst worden... Daarvoor hoeft men dus niet naar het ziekenhuis, dit kan in Home Vrijzicht gebeuren.