Samen gaan voor wat echt telt !


Contact en
bereikbaarheid


Bezoek
Untitled Document

Onze uitgebouwde vrijwilligersgroep is meer dan een ondersteuning van medewerkers in praktische zaken. Het is een kans voor alle partijen om zinvol zorg te verlenen op heel wat vlakken.

Vrijwilligers kunnen een aanvulling zijn op bestaande zorg (denk aan hulp bij maaltijden), kunnen ook kansen geven op nieuwe initiatieven (denk maar aan de organisatie van wandelnamiddagen die zonder hulp van vrijwilligers niet zou kunnen doorgaan).

Werken met vrijwilligers betekent ook de buitenwereld binnenbrengen in ons huis. Nieuws uit de gemeente, weetjes over vroegere buren, band met verenigingen,...

Voor meer informatie, zie onze folder.