Samen gaan voor wat echt telt !


Contact en
bereikbaarheid


Bezoek
Untitled Document

Als lid van het vrijwilligersteam kan je jezelf inzetten op verschillende terreinen afhankelijk van jouw persoonlijke interesses, mogelijkheden en tijdsinvulling en dit in samenwerking met de animatoren van het animatieteam en medewerkers van de Regenboog (d.i. opvang voor mensen met dementie).

Een overzicht van de activiteiten waar vrijwilligers ons bijstaan:

  • hulp bieden bij activiteiten
  • hulp bij het maaltijdgebeuren
  • kookactiviteiten
  • cafetariadag
  • begeleiding bij uitstappen en wandelingen
  • koffiebediening op kamer
  • begeleider creagroep
  • rolstoeldansen
  • kamerbezoek
  • kaartgroepje