Samen gaan voor wat echt telt !


Contact en
bereikbaarheid


Bezoek
Untitled Document

DE GESCHIEDENIS VAN HOME VRIJZICHT

Ons huis heeft een lange geschiedenis achter de rug. In 1908 werden de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid door de toenmalige Pastoor De Nolf gevraagd hun intrek te nemen in het voormalige opvanghuis in Elverdinge. Vanaf die datum heeft de Congregatie met de grootste toewijding en zorg gekozen voor de kwetsbare mens en hem heel pragmatisch maar liefdevol omringd en verzorgd.

'Den Grooten Oorlog' trof ook onze voorziening en de zusters vluchtten naar Frankrijk om in 1920 terug te keren in 'barakken'. Verschillende generaties oversten werkten samen met hun gemeenschap heel hard in huis maar ook op de bijhorende landerijen. In 1967 werd beslist om een volledige nieuwbouw te realiseren: het huidig rust- en verzorgingstehuis. In april 1971 konden alle bewoners verhuizen van gemeenschappelijke (en per geslacht georganiseerde) verblijfplaatsen naar een individuele ruimte.

In 1976 werd de vzw Home Vrijzicht opgericht. Het beheer werd waargenomen door zusters en leken vanaf dit ogenblik. Onze naam is geen toevallige keuze. Van uit elke hoek van het gebouw heeft men een ruim zicht op de omgeving. In dat jaar werden ook de eerste leken in dienst genomen om het dalend aantal zusters in dienstverband te komen opvangen.

1986 was een scharnierpunt in de keuze van zorg. We verkregen een erkenning voor 30 RVT-bedden op een totaal van 86 woongelegenheden, gerealiseerd door de bouw van een nieuwe vleugel. De zusters trokken weg uit de voorziening naar een eigen gebouw er vlak naast. In 1992 werden 16 serviceflats gebouwd: een keuze om zelfstandig wonen aan te bieden, in de geborgenheid van ons huis. I

In 1999 werden 4 bijkomende kamers erkend en na de realisatie van een nieuwe vleugel groeide onze capaciteit tot 104 woongelegenheden vanaf 1 oktober 2000. Vanaf 01 oktober 2007 zijn 69 bedden erkend als RVT woongelegenheid. Dit betekent dat onze inspanning om jarenlang te ijveren voor zorg aan zwaar zorgvragende ouderen erkend en voor een groter deel gefinancierd wordt. Via dag- en nachtopvang en opvang kortverblijf willen we een brug zijn tussen thuiszorg en residentiële zorg. De realisatie van een centrum kortverblijf vanaf juni 2003 biedt hier mogelijkheden.

Vanaf oktober 1996 zijn wij actief in de thuisverzorging en bedeling van warme maaltijden aan huis. Geheel in de mentaliteit van het thuiszorgdecreet willen we actief meewerken om mensen thuis te ondersteunen om zo lang mogelijk in eigen kring te blijven wonen.

Een ander initiatief van de v.z.w is de uitbouw van een lokaal dienstencentrum voor Elverdinge en omgeving. Via diverse activiteiten en hulp- en dienstverlening willen wij proberen te verhinderen dat ouderen in een sociaal isolement terechtkomen. Samen met de twee andere dienstencentra in groot-Ieper willen we een werking aanbieden op het hele grondgebied van de stad. Het OCMW als initiatiefnemer coördineert de algehele werking in nauw overleg , wij volgen de plaatselijke werking op. Dankzij de samenwerking met de stad kunnen we vanaf medio 2013 in de gloednieuwe gebouwen van het CC terecht.

In 2007 investeerde het bestuur van onze voorziening fors in de modernisering van de keukenaccommodatie en de bouw van 43 comfortabele kamers. Onze nieuwe keuken is aangepast aan de strengste normen qua voedselhygiëne en- veiligheid. De bijkomende kamers 't Lommerhof bieden comfort en praktische ondersteuning: elke kamer beschikt over een douche in de sanitaire cel, een elektrische relaxzetel, een frigo, automatische overgordijnen, hoog-laag bed, internetaansluiting en digitale TV voor wie dit wenst. Het aantal erkende bedden werd verhoogd tot 117. In 2009 verhoogden wij het aantal erkende woongelegenheden tot 120 , waarvan per 1 oktober 2010 91 een bijzondere erkenning verkregen als RVT bed.

Op 1 januari 2010 verdubbelden we het aantal woongelegenheden kortverblijf tot 6 eenheden . Per 1 januari 2012 steeg ons aantal erkende bedden in het woon- en zorgcentrum. Onze voorziening bestaat vanaf die datum uit 128 woongelegenheden in het RVT , 6 woongelegenheden kortverblijf en 7 niet erkende herstelverblijfkamers.

In juni 2011 veranderden wij onze naam van seniorencentrum naar woon- en zorgcentrum waarmee we willen aangeven dat we ons inschrijven in het project van de overheid, met name het woonzorgdecreet. Het aantal medewerkers groeide door de jaren heen mee met de stijgende zorgvraag en de hogere kwaliteitseisen die ons worden opgelegd, maar die we ons zelf ook tot doel stellen. Dankzij een professioneel team van een 100-tal medewerkers kan Home Vrijzicht op de verschillende domeinen kwaliteitsvolle zorg aanbieden. Home Vrijzicht kan één accent duidelijk aanhouden in zijn geschiedenis EN toekomstvisie, namelijk de keuze voor de kwetsbare medemens. In een geborgenheid zorg dragen voor deze mensen blijft onze hoofdopdracht. Vanuit de spiritualiteit van onze congregatie, met feeling voor het hedendaagse en openstaand voor de uitdagingen van de toekomst willen wij in deze regio bejaardenzorg op maat aanbieden.