Samen gaan voor wat echt telt !


Contact en
bereikbaarheid


Bezoek
Untitled Document

Ons centrum voor kortverblijf biedt plaats aan mensen die nood hebben aan zorgondersteuning en tijdelijk niet alleen kunnen wonen, zoals bij een ziekehuisopname of wanneer de mantelzorger, partner of familie even een adempauze wil inbouwen.

Het centrum voor kortverblijf is verbonden aan het woonzorgcentrum
en biedt volgende diensten aan:

- verblijf,
- persoonlijke en verpleegkundige verzorging,
- zinvolle dagbesteding en ontspanningsactiviteiten,
- psychosociale ondersteuning,
- sociale contacten met andere bewoners,
- een multidisciplinair team zorgt voor de juiste ondersteuning zodat de bewoner zelfredzaam terug naar huis kan.

We beschikken over 6 kortverblijfkamers, allen met de nodige comfort ingericht.