Samen gaan voor wat echt telt !


Contact en
bereikbaarheid


Bezoek
Untitled Document

MISSIE EN VISIE

Ons woon- en zorgcentrum wil vanuit een christelijke grondhouding excellente, betaalbare zorg aanbieden aan en ontwikkelen op maat van de meest kwetsbare, zorgvragende 65-plussers (financieel, sociaal, relationeel, fysiek, psychisch en emotioneel).

 

Dit houdt in:

In de keuze van infrastructuur, inrichting  en materiaal willen wij een antwoord bieden op de zorgvraag van de bewoner en de noodzakelijke aangepaste ruimte bieden binnen de mogelijkheden van de voorziening.

We willen een zorg aanbieden die steeds vertrekt vanuit de mogelijkheden van de bewoner. Via zelfzorg willen we de zelfredzaamheid maximaal stimuleren. De zorg is meer dan verzorging. In een sfeer van echte verbondenheid en betrokkenheid willen we oog hebben voor de totale leefwereld van onze bewoners. Zorg op maat betekent rekening houden met het temperament en karakter, het levensverhaal, de betrokkenheid of teruggetrokkenheid en met de zingeving van de oudere.

Het accent wordt gevestigd op het creëren van een nieuw stukje thuis, ook al zal het nooit zijn zoals thuis. We hebben aandacht voor het zich gelukkig voelen van de bewoner. Door liefdevol aanwezig te zijn naast de bewoner, door voldoende aandacht te hebben voor zijn of haar privacy en autonomie willen wij onze bewoners ruimte geven om zich thuis te voelen in hun nieuwe omgeving.

Ons huis wil een open huis zijn waar iedereen welgekomen is. Wij willen een huis zijn waar het goed is om te wonen, te werken of gewoon  op bezoek te komen. We willen de verbinding tussen binnen en buiten aanwezig houden door onze samenwerkingen met scholen, OKRA, andere verenigingen, vrijwillgers,…

 

We willen deze zorgverlening realiseren:

Authentieke zorg betekent als zorgaanbieder in relatie treden met de zorgontvanger. We zijn voor even metgezel op de levensweg van de bewoner en spelen in op zijn levensverhaal. We respecteren de beschermwaardigheid en de autonomie. We proberen aan te voelen welke zorg de bewoner echt goed zou doen i.p.v. zelf te bepalen wat goede zorg voor de bewoner is. We willen niet zozeer ‘van alles doen’, maar vooral ‘er zijn’ voor de bewoner. We willen de zorgontvanger blijven zien als iemand met mogelijkheden i.p.v. beperkingen. We zetten stappen om het netwerk van verbindingen, die de oudere heeft opgebouwd, te behouden.

 Via waarderend leiderschap willen we inzetten op de talenten van medewerkers om hen professioneel steeds deskundiger te maken.