Samen gaan voor wat echt telt !


Contact en
bereikbaarheid


Bezoek
Untitled Document

OPDRACHTVERKLARING

Het rust-en verzorgingstehuis biedt een zorg op maat voor dementerende, fysisch- en psychosomatische zorgbehoevende bejaarden.

Een betaalbare zorg in een aangepaste woonomgeving met het accent op het creëren van een nieuwe thuis. Als open huis, geïntegreerd in de lokale gemeenschap, hebben we voldoende aandacht voor alle betekenisvolle relaties van onze bewoners. Met waardering voor het unieke van elke mens willen we oog hebben voor het samen-leven met andere bewoners. In navolging van de spiritualiteit van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, willen we de christelijke inspiratie levendig houden en steeds de mens centraal stellen in ons engagement naar de kwetsbare medemens.

Vanuit die liefdevolle ingesteldheid willen we aan allen bescherming en geborgenheid bieden. Met respect voor de autonomie van de bejaarde, bieden wij een aantal mogelijkheden tot blijvende betrokkenheid met zijn omgeving. Met begrip en waardering voor het unieke van het ouder worden, willen we ruimte scheppen voor de groei van de bejaarde in deze levensfase. Om de eigen identiteit als volwaardig mens zo lang mogelijk te behouden, herkennen en ondersteunen we hun mogelijkheden, zodat zij deze op een betekenisvolle manier kunnen beleven. We werken vanuit een maatschappijvisie, waar relationaliteit tussen mensen, solidariteit en diep-menselijke zorgzaamheid primaire waarden zijn. Om een optimale dienstverlening te bekomen, voeren wij met directie en personeel een rechtvaardig, verantwoord en financieel haalbaar beleid. Om dit te realiseren bouwen we onze zorg- en dienstverlening op een professioneel en deskundig team dat dynamisch en gemotiveerd is en waarin men zich verantwoordelijk voelt voor en verbonden met de bejaarde. Wij kiezen voor een open communicatie om de samenhorigheid en de groepsgeest te versterken. De medewerkers kunnen op de nodige ondersteuning van de directie en de raad van bestuur rekenen.

Vanuit deze grondhouding en betrokkenheid: