Samen gaan voor wat echt telt !


Contact en
bereikbaarheid


Bezoek
Untitled Document

We werken vanuit het kader van presente zorg: een attitude om zorgzaam aanwezig te zijn bij de bewoner en hem/haar in zijn waardigheid te laten als mens.

In ons groeien naar excellente bewonerszorg komen we telkens opnieuw uit bij het levensverhaal van de bewoner. Iedereen is een unieke persoon met zijn eigen temperament, zijn eigen geaardheid. Men is opgegroeid binnen een bepaald milieu met waarden en normen, heeft een specifieke opvoeding en opleiding genoten. Het levensverhaal van de bewoner is niet alleen uniek, maar ook broos omwille van de diepmenselijkheid, het intieme en inidviduele wat er in vervat is.

We vertrekken in onze zorg niet vanuit een vastgelegd aanbod. We willen contact maken met het verlangen van degene die zorgbehoeftig is en het hulpaanbod daarop en op niets anders afstemmen.

De zorgkring bestaat uit 4 kringen.